PV Kontakt

Aantal leden per 1 november 2016
In vaste dienst: 500
Postactieven: 220

Uitgelicht

Archief

Als je een of meer van deze stukken wilt inzien, stuur dan een e-mail naar de secretaris, Rob van de Pieterman, e-mail info@pv-kontakt.nl. Hij zal het gevraagde dan, indien mogelijk digitaal, aan je toezenden.

Het archief van de PV omvat de nodige documenten, zoals:

  • Statuten
  • Huishoudelijk reglement
  • Organogram bestuur
  • Aftredingsrooster bestuur
  • Notulen algemene ledenvergadering
  • Brochure vakantiegelegenheden
  • En nog meer


Als je een of meer van deze stukken wilt inzien, stuur dan een e-mail naar de secretaris, Rob van de Pieterman, e-mail info@pv-kontakt.nl. Hij zal het gevraagde dan, indien mogelijk digitaal, aan je toezenden.

Vraag en aanbod

De spelregels zijn simpel:
Stuur de vraag of het aanbod per e-mail naar Rob van de Pieterman,
e-mail info@pv-kontakt.nl, voor zover mogelijk voorzien van een foto met hoge resolutie (foto apart aanleveren als .jpg bestand)

De advertentietekst mag maximaal uit 125 woorden bestaan.
Als er aan de vraag of het aanbod is voldaan, moet de aanvrager van de advertentie dit direct per e-mail aan Rob van de Pieterman doorgeven.

Veel succes!

GEVRAAGD

Mineraalstenen

Hakim Izquierdo Martin heeft een zoon die verstandelijk gehandicapt is, en daarnaast is hij ook autistisch en heeft hij ADHD. Hij is dol op mineraalstenen.

MineraalstenenWie heeft er mineraalstenen liggen en wil je ze kwijt? Neem dan contact op met Hakim, e-mail izquierdom@nboord-holland.nl.

 

Donald Ducks of voetbalstripboeken

De kleinzoon van Huub Vink is net aan het lezen geslagen.
Wie heeft er voor hem nog overgebleven Donald Ducks of voetbalstripboeken liggen?
Als je ze kwijt wilt, neem dan contact op met Huub Vink, email vinkh@noord-holland.nl

AANGEBODEN

Op dit moment wordt er niets aangeboden.

--------------------------------------------------------------------
Personeelsvereniging Kontakt is niet verantwoordelijk voor (gevolgen ontstaan door) de geplaatste advertenties. Het bestuur behoudt zich het recht voor om een advertentie te wijzigen, niet meteen te plaatsen of te weigeren. Discriminerende, kwetsende en beledigende teksten worden niet geplaatst.

Goed doel

Elk jaar doet PV Kontakt een donatie aan een goed doel. In 2016 is dat de zorgboerderij van de stichting “Zebra-Zorg” te Vogelenzang.

Uit negen suggesties van de leden koos het Dagelijks Bestuur voor deze instelling op basis van een voorstel van Hans Apswoude.
Het betreft een bedrag van € 300,00.
Wil je meer weten over deze stichting, surf dan naar http://zebrazorg.nl/.

Foto's en filmpjes

Tijdens veel activiteiten worden foto's en filmpjes gemaakt.
Je kunt ze via onderstaande link(s) bekijken.

Schaatscursus 2015-2016
In december 2015 en januari 2016 heeft een aantal collega's de jaarlijkse schaatscursus van Kontakt gevolgd op de kunstijsbaan Kennemerland.
Op YouTube staat een filmpje dat op twee cursusdagen is gemaakt door een lid van de videogroep Close-Up van Kontakt. Start het filmpje hier.


Avondwandeling 2015
Op 16 december 2015 organiseerde Kontakt een avondwandeling door het centrum van Haarlem onder leiding van een gids. Hij gaf de deelnemers uitgebreide informatie over de geschiedenis en de gebouwen in de stad.
Je kunt op YouTube een filmpje bekijken dat een impressie geeft van deze activiteit. Start het filmpje hier.


Sinterklaasfeest 2015
Bekijk hier de meer dan 360(!) foto's van het Sinterklaasfeest dat op 29 november 2015 plaatsvond. 
Als je op de betreffende website bent beland, kun je een diapresentaie van de foto's starten en een of meer foto's downloaden.
Veel plezier ermee.

Zomer BBQ 2015
Tijdens de Zomer BBQ op 2 juli 2015 heeft ex-collega Ted Jansen een serie van 91 foto's gemaakt waarvan je hier een diapresentatie kunt bekijken. Op de betreffende website kun je ondermeer een of meer foto's downloaden.
Veel plezier!