Postactieven

De commissie Postactieven heeft als doel het onderlinge contact tussen de oud-collega’s van de Provincie Noord-Holland te handhaven én te bevorderen.

Degenen die bij de provincie met (vroeg)pensioen zijn gegaan, maar bijvoorbeeld ook weduwen en weduwnaars van leden van Kontakt, kunnen door zich aan te sluiten bij de Postactieven, gebruik blijven maken van alle aangeboden activiteiten. En dat voor dezelfde prijs als de werkende leden. Dat geldt bijvoorbeeld uiteraard ook voor de vakantiehuisjes van Kontakt.

Daarnaast organiseert de commissie diverse activiteiten voor deze leden, zoals excursies en een kerstdiner. Hierbij zijn de partners (of een introducé) bij de meeste activiteiten van harte welkom!

De contributie voor postactieve leden bedraagt -net als voor werkende leden van de PV- € 1,50 per maand. Op diverse activiteiten wordt korting verleend, waardoor de contributie al snel is terugverdiend.

In de maand januari krijgen de leden het verzoek om het jaarbedrag van € 18,00 zelf over te maken op de bankrekening van de Postactieven.

Een bijzonder "clubje" binnen de Postactieven wordt gevormd door de zogenaamde "Kopstukken". Dit is een groep van gepensioneerden uit het voormalige district Noord van de van de toenmalige directie WVV van de provincie. Deze Kopstukken houden elk jaar een bijeenkomst, waarbij ook niet-leden welkom zijn.

Kontakt kent ook een biljartclubje. Dit is ontstaan door de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van de Provinciale Waterstaat in 1981. Een van de sportactiviteiten was toen ook een biljarttoernooi.
Vooral onder impuls van Leen Wessels, Jan de Jonge en Theo van Zandbergen is toen het idee ontstaan om in een clubje 1x per maand te biljarten in de kantine van de Badmintonhal in Haarlem waar 2 biljarts staan.
In de loop der jaren is de samenstelling uiteraard regelmatig veranderd. Maar nog steeds wordt er in de wintermaanden op zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur één maal per maand gebiljart in deze hal.
Ieder op zijn eigen niveau.
Het clubje bestaat momenteel ut 13 leden, wat het maximum is om een ieder 2x te kunnen laten spelen.
Ieder lid van Kontakt kan meedoen en er deel van uitmaken.

Uitslag seizoen 2017-2018

Prijs Winnaar Punten wedstrijden
Eerste Aad Koonings 16 10
Tweede Jan Groot 16 11
Derde Fred Bulk 14 10

 

Moyenneprijs:

Luit de Vries, 115,93%

Serieprijs:

Jan Schouwenaar, 44,44%. Te maken 9, serie 4

Voor meer informatie over deze activiteit kun je desgewenst contact opnemen met Freek Bosschers, e-mail f.bosschers@hccnet.nl.

Omdat de heer Karel Koster per 1 januari 2018 is gestopt als voorzitter van onze commissie nemen onderstaande commissieleden deze functie tijdelijk waar.

Plaatsvervangende voorzitters per 1 januari 2018:

Excursie Rotterdam op donderdag 6 september 2018

De Commissie Postactieven heeft een leuke excursie georganiseerd naar Rotterdam en nodigt u dan ook van harte uit om deze met ons mee te beleven.

Het vertrek is om 8.45 uur vanaf het parkeerterrein bij de Kennemer sporthal naast de IJsbaan in Haarlem.
We vertrekken dan met twee bussen naar Rotterdam. In Rotterdam aangekomen maken we eerst een rondvaart van ongeveer een uur door de haven van Rotterdam met aan boord een kopje koffie met appelgebak. Na de rondvaart wachten de bussen ons op om ons naar de Euromast te brengen alwaar een heerlijke lunch voor ons gereed staat.

Om 14.00 uur vertrekken we naar het stoomschip Rotterdam. Aan boord ontvangt u een audio rondleiding door het verleden. Deze doet u op eigen gelegenheid zodat u zelf uw tempo kan bepalen. Mocht u slecht ter been zijn dan zijn er genoeg mogelijkheden aan boord om een drankje te drinken (eigen rekening).

Tussen 16.30 en 17.00 uur  brengt de bus ons naar het restaurant in Warmond alwaar een 3 gangendiner voor ons gereserveerd is. Bij het diner is inbegrepen glaasje prosecco bij aankomst, 1 drankje bij het diner en ter afsluiting een kopje koffie/thee.
Het voor- en nagerecht is voor alle deelnemers hetzelfde.
Voor het hoofdgerecht is er een keuze tussen vlees en vis. De keuze hiervoor dient u bij uw opgave/betaling door te geven.

Letter K  = Kabeljauwfilet
Letter L  = Lamspies

Mocht u vegetariër zijn dan bestaat er een mogelijkheid het voorgerecht aan te passen. Ook dit dient u bij uw opgave/betaling door te geven.

 Het tijdschema van het programma op donderdag 6 september ziet er globaal als volgt uit:

08:45 uur Vertrek IJsbaan, Haarlem;
10:30 uur Spido rondvaart door de haven;
12:00 uur Lunch op de Euromast;
14.00 uur Transfer Euromast naar ss Rotterdam;
14:30 uur Bezoek ss Rotterdam met audiofoon;
17:00 uur Transfer van Rotterdam naar Warmond;
18:00 uur Ontvangst met glaasje prosecco;
19:00 uur Aanvang diner in Restaurant Dekker Elephant Club in Warmond;
21:00 uur Vertrek naar Haarlem
21:45 uur Verwachte aankomst in Haarlem

De eigen bijdrage aan deze activiteit is € 38,50 per persoon. Uw partner of introduce is natuurlijk ook weer van harte welkom. U kunt zich aanmelden door het verschuldigde bedrag ( € 38,50 of  € 77,00) over te maken op de bankrekening van de penningmeester: NL 91 INGB0001020180 t.n.v. Personeelsvereniging Kontakt te Haarlem. Doe dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 juli 2018.

Belangrijke punten.

  • Er kunnen maximaal 120 deelnemers mee.
  • Bij overtekening zal worden geloot. Uiterlijk 19 juli 2018 krijgt u bericht als u door overtekening niet mee kunt gaan.
  • Hebt u dan geen bericht ontvangen, dan mag u er vanuit gaan, dat u deelneemt.
  • Annuleren van deelname kan tot 26 juli 2018. Daarna kan geen teruggave meer plaatsvinden van de eigen bijdrage, tenzij de deelname wordt overgenomen door personen, die door overtekening zijn afgevallen;
  • U mag uw deelname niet overdragen aan andere personen;
  • Deelname geschied volledig op eigen risico;

Als u over het bovenstaande vragen hebt, kunt u gerust contact opnemen met de betrokken commissieleden van deze excursie.

Namens de commissieleden wensen wij u een prettige excursie!

Met vriendelijke groet,
namens de commissie Postactieven,

Fred Leurink en Cees Cottaar
Waarnemend voorzitters.

Uitgelicht