Postactieven

De commissie Postactieven heeft als doel het onderlinge contact tussen de oud-collega’s van de Provincie Noord-Holland te handhaven én te bevorderen.

Degenen die bij de provincie met (vroeg)pensioen zijn gegaan, maar bijvoorbeeld ook weduwen en weduwnaars van leden van Kontakt, kunnen door zich aan te sluiten bij de Postactieven, gebruik blijven maken van alle aangeboden activiteiten. En dat voor dezelfde prijs als de werkende leden. Dat geldt bijvoorbeeld uiteraard ook voor de vakantiehuisjes van Kontakt.

Daarnaast organiseert de commissie diverse activiteiten voor deze leden, zoals excursies en een kerstdiner. Hierbij zijn de partners (of een introducé) bij de meeste activiteiten van harte welkom!

De contributie voor postactieve leden bedraagt -net als voor werkende leden van de PV- € 1,50 per maand. Op diverse activiteiten wordt korting verleend, waardoor de contributie al snel is terugverdiend.

In de maand januari krijgen de leden het verzoek om het jaarbedrag van € 18,00 zelf over te maken op de bankrekening van de Postactieven.

Een bijzonder "clubje" binnen de Postactieven wordt gevormd door de zogenaamde "Kopstukken". Dit is een groep van gepensioneerden uit het voormalige district Noord van de van de toenmalige directie WVV van de provincie. Deze Kopstukken houden elk jaar een bijeenkomst, waarbij ook niet-leden welkom zijn.

Kontakt kent ook een biljartclubje. Dit is ontstaan door de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van de Provinciale Waterstaat in 1981. Een van de sportactiviteiten was toen ook een biljarttoernooi.
Vooral onder impuls van Leen Wessels, Jan de Jonge en Theo van Zandbergen is toen het idee ontstaan om in een clubje 1x per maand te biljarten in de kantine van de Badmintonhal in Haarlem waar 2 biljarts staan.
In de loop der jaren is de samenstelling uiteraard regelmatig veranderd. Maar nog steeds wordt er in de wintermaanden op zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur één maal per maand gebiljart in deze hal.
Ieder op zijn eigen niveau.
Het clubje bestaat momenteel ut 13 leden, wat het maximum is om een ieder 2x te kunnen laten spelen.
Ieder lid van Kontakt kan meedoen en er deel van uitmaken.

Uitslag seizoen 2017-2018

Prijs Winnaar Punten wedstrijden
Eerste Aad Koonings 16 10
Tweede Jan Groot 16 11
Derde Fred Bulk 14 10

 

Moyenneprijs:

Luit de Vries, 115,93%

Serieprijs:

Jan Schouwenaar, 44,44%. Te maken 9, serie 4

Voor meer informatie over deze activiteit kun je desgewenst contact opnemen met Freek Bosschers, e-mail f.bosschers@hccnet.nl.

Omdat de heer Karel Koster per 1 januari 2018 is gestopt als voorzitter van onze commissie nemen onderstaande commissieleden deze functie tijdelijk waar.

Plaatsvervangende voorzitters per 1 januari 2018:

Najaarsbijeenkomst

Op 29 oktober a.s. vindt onze jaarlijkse najaarsbijeenkomst weer plaats. Deze wordt gehouden op onze vertrouwde plek in IJmuiden, restaurant “the Dutch Admirals” vanaf 16.30 uur tot ongeveer 20.00 uur.
Voorafgaand aan het buffet worden verse hapjes geserveerd. Rond 17.30 uur is er een uitgebreid buffet. De eigen bijdrage aan deze activiteit is slechts € 16,00 per persoon inclusief drankjes (excl. buitenlands gedistilleerd).

Noteer alvast in uw agenda

op 13 December a.s. ontvangen wij u graag in restaurant  “de Zoete Inval” te Halfweg voor ons jaarlijkse Kerstdiner.

Met vriendelijke groet,
namens de commissie Postactieven,

Fred Leurink en Cees Cottaar
Waarnemend voorzitters.

Uitgelicht