Postactieven

De commissie Postactieven heeft als doel het onderlinge contact tussen de oud-collega’s van de Provincie Noord-Holland te handhaven én te bevorderen.

Jaarlijkse excursie !!! Reserveer alvast in uw agenda 2 september 2019.

Nadere informatie volgt.

Degenen die bij de provincie met (vroeg)pensioen zijn gegaan, maar bijvoorbeeld ook weduwen en weduwnaars van leden van Kontakt, kunnen door zich aan te sluiten bij de Postactieven, gebruik blijven maken van alle aangeboden activiteiten. En dat voor dezelfde prijs als de werkende leden. Dat geldt bijvoorbeeld uiteraard ook voor de vakantiehuisjes van Kontakt.

Daarnaast organiseert de commissie diverse activiteiten voor deze leden, zoals o.a. een

  • voor-/najaarsbijeenkomst,
  • excursie,
  • jeu de boulesmiddag en het
  • kerstdiner. Hierbij zijn de partners (of een introducé) bij de meeste activiteiten van harte welkom!

De postactieve leden ontvangen per activiteit een uitnodiging.

Voor 2019 zijn weer veel activiteiten in voorbereiding.
In de nieuwsbrief die in januari is verzonden staat hierover meer informatie.

Bezoek aan de Grote of St. Bavokerk

Woensdagmiddag 17 juli a.s. bezoek aan de Grote of St. Bavokerk in Haarlem ingang Noordzijde. De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.
Vooraf  gebruiken we de lunch in de filmschuur.
Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging om in te schrijven.

De contributie voor postactieve leden bedraagt -net als voor werkende leden van de PV- € 1,50 per maand. Op diverse activiteiten wordt korting verleend, waardoor de contributie al snel is terugverdiend.

Eind december krijgen de leden het verzoek om de contributie voor het volgende jaar ten bedrage van € 18,00 zelf over te maken op de bankrekening van de Postactieven.

Een bijzonder "clubje" binnen de Postactieven wordt gevormd door de zogenaamde "Kopstukken". Dit is een groep van gepensioneerden uit het voormalige district Noord van de van de toenmalige directie WVV van de provincie. Deze Kopstukken houden elk jaar een bijeenkomst, waarbij ook niet-leden welkom zijn.

Plaatsvervangende voorzitters:

Fred Leurink  Cees Cottaar
Fred Leurink                         Cees Cottaar

Uitgelicht