PV Kontakt

Welkom op de site van de personeelsvereniging: hier houden we je op de hoogte van onze acties en activiteiten en daarom wordt deze website regelmatig aangepast. Blijf ons dus volgen!

Uitgelicht

Archief

Als je een of meer van deze stukken wilt inzien, stuur dan een e-mail naar de secretaris, Linda van den Nieuwendijk, e-mail info@pv-kontakt.nl. Zij zal het gevraagde dan, indien mogelijk digitaal, aan je toezenden.

Het archief van de PV omvat de nodige documenten, zoals:

  • Statuten
  • Huishoudelijk reglement
  • Organogram bestuur
  • Aftredingsrooster bestuur
  • Notulen algemene ledenvergadering
  • Brochure vakantiegelegenheden
  • En nog meer

 

Goed doel

Elk jaar doet PV Kontakt een donatie aan een goed doel.

In 2017 zijn dat zelfs twee goede doelen, namelijk:

  1. Het Pancreatic Cancer Research Fund. Claudia Talsma haalt geld op voor dit fonds, mede ter nagedachtenis aan haar vader, oud-gedeputeerde Tjeerd Talsma.
  2. Villa Joep. Saskia de Ruijter-Snel, dochter van postactief lid van Kontakt Peter Snel, haalt geld op voor dit fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. De dochter van Saskia lijdt aan deze zeldzame en zeer ernstige ziekte.

Het bestuur besloot in plaats van de gebruikelijke € 300 voor een goed doel deze keer aan beide goede doelen € 150 te doneren.
Surf voor meer informatie over deze fondsen naar http://www.pcrf.org.uk/ en http://www.villajoep.nl/.