Over PV Kontakt

Op 30 september 1960 werd “Personeelsvereniging Kontakt” opgericht. Het doel was -en is nog steeds- het onderlinge contact tussen haar leden te bevorderen.

Er werd een gevarieerd activiteitenpakket samengesteld, wat zich in de loop der jaren steeds verder heeft uitgebreid. Inspanning én ontspanning, cultuur én natuur, sport én spel: PV Kontakt biedt het allemaal!

Op dit moment zijn vier commissies actief:

Het inmiddels zeer uitgebreide activiteitenpakket wordt ontwikkeld door deze vier commissies. Het initiatief voor een activiteit kan echter ook vanuit de leden komen. PV Kontakt ondersteunt zo’n initiatief na goedkeuring met publiciteit en een subsidie. Soms is deelname aan een activiteit gratis, soms wordt er een eigen bijdrage gevraagd. Leden van PV Kontakt krijgen hierbij altijd korting. Ook hebben leden altijd voorrang bij de aanmelding voor activiteiten. Een volledig overzicht van de activiteiten van de komende maanden kun je vinden onder Actueel.

Het lidmaatschap van PV Kontakt bedraagt al jaren slechts € 1,50 per maand. Dit bedrag wordt na aanmelding automatisch van het salaris afgeschreven. Het College van Gedeputeerde Staten draagt voor ieder lid € 1,50 per maand extra bij. Daarnaast geeft het College aan de commissie Postactieven een jaarlijkse bijdrage.
Wil je geld overmaken naar de PV dan kun je doen op bankrekeningnummer: NL83 ABNA 0893067784 ten name van PV Kontakt te Haarlem.

Ben jij nog geen lid? Meld je dan NU aan via het onderstaande aanmeldingsformulier! Het lidmaatschap biedt altijd korting op de eigen bijdrage bij activiteiten!

Kontakt werkt samen met de personeelsverenigingen van andere instanties, zoals PWN, gemeente Amsterdam, Waternet, Recreatie Noord-Holland, provincie Flevoland, RUD NHN en de provincie Utrecht.
Dat houdt in dat de leden van Kontakt ook gebruik kunnen maken van de activiteiten van deze personeelsverenigingen. Zij geven hun activiteiten vaak aan ons door.

Kunnen leden die uitstromen, lid blijven van Kontakt?

Een veel gestelde vraag en het antwoord is heel kort: nee dat kan niet.
"Waarom niet?", is natuurlijk de volgende vraag. Welnu, in de statuten van de Personeelsvereniging is opgenomen dat je in dienst van de Provincie Noord-Holland moet zijn (of gepensioneerd vanuit de provincie) om het lidmaatschap te verkrijgen.
De personeelsvereniging ontvangt van GS een verdubbeling van de contributie van de leden en die vervalt uiteraard als je de dienst verlaat.Het bestuur heeft verschillende mogelijkheden tegen het licht gehouden om toch lid te kunnen blijven, maar uiteindelijk toch besloten de regels niet te wijzigen.
Er zijn bijvoorbeeld medewerkers naar een RUD gegaan, maar ook zullen er collega’s weggaan naar andere instanties. Ook zij kunnen geen lid blijven van Kontakt. Extern ingehuurde krachten kunnen eveneens geen lid worden.
Wel kunnen zij, bijvoorbeeld als introduce, gebruik blijven maken van de activiteiten van Kontakt. Zij betalen dan de niet-leden prijs.

Heb je vragen? Mail ze naar info@pv-kontakt.nl

Deelname aan activiteiten van PV Kontakt is volledig op eigen risico. Indien van toepassing dient zelf een verzekering te worden afgesloten.