Ledenvergadering

PV Kontakt houdt twee algemene ledenvergaderingen per jaar, in april en november. Alle leden zijn hierbij van harte welkom.

De volgende algemene ledenvergadering vindt plaats op 15 november 2018 tussen 16:00 uur en 17:00 uur op een nader te bepalen locatie.
De te behandelen onderwerpen zijn dan onder meer de begroting 2019. Ook komen de voorgenomen activiteiten aan de orde.

Uiteraard kun je, als lid van Kontakt, over de verschillende punten meedenken en meebeslissen.

Na afloop van de vergadering kun je onder het genot van een drankje van gedachten wisselen met de aanwezigen.

Als je de vergadering wilt bijwonen, geef dat dan door aan Linda van den Nieuwendijk, e-mail nieuwendijkl@noord-holland.nl.
Zij zal je dan te zijner tijd de vergaderstukken toezenden.