Ledenvergadering

PV Kontakt houdt twee algemene ledenvergaderingen per jaar. Alle leden zijn hierbij van harte welkom.

Uiteraard kun je, als lid van Kontakt, over de verschillende punten meedenken en meebeslissen.

Na afloop van de vergadering kun je onder het genot van een drankje van gedachten wisselen met de aanwezigen.

Als je de vergadering wilt bijwonen, geef dat dan door aan Linda van den Nieuwendijk, e-mail nieuwendijkl@noord-holland.nl.
Zij zal je dan te zijner tijd de vergaderstukken toezenden.