Voorlopig programma 2018

Ook dit jaar wordt een flink aantal bijeenkomsten, uitjes en andere activiteiten georganiseerd die altijd druk worden bezocht.

Hieronder zijn de activiteiten vermeld die voor dit jaar zijn georganiseerd of in voorbereiding zijn. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt.
De postactieve leden ontvangen per activiteit een uitnodiging.

12 maart

Voorjaarsbijeenkomst in The Dutch Admirals te IJmuiden.

7 juni

Jeu de boules middag met buffet.

6 september

Excursie naar Rotterdam

Oktober

Najaarsbijeenkomst in The Dutch Admirals te IJmuiden.

December

Het traditionele kerstdiner.

Zie verder de “Nieuwsbrief” met algemene informatie over de activiteiten.

 

 

Uitgelicht