Videogroep Close-Up

Heb je een videocamera die je enkele keren per jaar te voorschijn haalt om een familie- of vakantiefilmpje te maken? Valt het resultaat dan misschien tegen? Videogroep Close-Up kan je helpen het peil van je filmproducties te verhogen.

Video-groep Close-upDe videogroep bestaat uit zo’n 20 amateurfilmers, zowel (oud)personeelsleden als niet-personeelsleden, beginners en gevorderden.
Al te groot is de groep dus niet. Persoonlijke contacten worden snel gelegd, iedereen krijgt een kans om zijn/haar producties te vertonen, elke stem wordt gehoord.

De clubavonden vinden plaats tussen september en mei, eens per 14 dagen op dinsdagavond van 20:00 uur tot 23:00 uur in de provinciale villa aan de Paviljoenslaan 5 te Haarlem.

Voor de organisatie van de clubbijeenkomsten, aanschaf van apparatuur, bijdragen aan overkoepelende organisaties, e.d., is een redelijke contributie nodig. Voor leden van Kontakt bedraagt deze € 32,00 per jaar. Anderen betalen € 41,00.

Wat doen we zoal in de loop van het jaar?

  • Tijdens de clubavonden kunnen de leden hun films vertonen die we vervolgens bespreken en desgewenst van adviezen voorzien.
    Dit is een voorbeeld van een filmpje dat een van de leden heeft gemaakt tijdens een bezoek aan het Amsterdam Light Festival in 2016.
  • Je kunt voor informatie over allerlei onderwerpen altijd wel terecht bij een van de andere leden. Een voorbeeld hiervan is uitleg over de verschillende computerprogramma’s waarmee de films worden gemonteerd.
  • Je kunt praktische workshops en cursussen volgen op het gebied van videofilmen, vaak georganiseerd door de overkoepelende organisatie waarbij Close-Up is aangesloten.
  • De leden kunnen hun producties vertonen op regionale en landelijke festivals.
  • Als je wilt, kun je meedoen aan het maken van groepsfilms. Daarbij worden de taken van regisseur, cameraman/vrouw, geluidstechnicus, e.d. verdeeld. Het zijn vaak gelegenheden waar we met plezier op terugkijken. Een voorbeeld van zo’n groepsfilm is “Deugd overwint geweld” over de geschiedenis van Haarlem. Hieraan hebben ook enkele leden van Kontakt als acteur of figurant meegewerkt. De film wordt binnen afzienbare aan de leden vertoont. Hier kun je alvast een trailer bekijken.

Wil je meer informatie over de videogroep? Kijk dan eens op de website www.close-up.filmt.nl. Hierop vind je o.a. de agenda van de bijeenkomsten.
Ook kun je contact opnemen met Rob van de Pieterman. Zijn e-mailadres bij de videogroep is close-up@filmt.nl.

Rob v.d. Pieterman

Rob van de Pieterman

Uitgelicht