Videogroep Close-Up

Heb je een videocamera die je enkele keren per jaar te voorschijn haalt om een familie- of vakantiefilmpje te maken? Valt het resultaat dan misschien tegen zodat je de beelden slechts enkele keren bekijkt en daarna nooit meer? Dan ben je niet de enige. Zo is bijna iedereen begonnen. Maar videogroep Close-Up kan je helpen het peil van je filmproducties te verhogen.

Heb je een videocamera die je enkele keren per jaar te voorschijn haalt om een familie- of vakantiefilmpje te maken? Valt het resultaat dan misschien tegen zodat je de beelden slechts enkele keren bekijkt en daarna nooit meer? Dan ben je niet de enige. Zo is bijna iedereen begonnen. Maar videogroep Close-Up kan je helpen het peil van je filmproducties te verhogen.

Videogroep Close-Up bestaat uit zo’n 20 amateurfilmers, zowel (oud)personeelsleden als niet-personeelsleden. Daar zijn echte beginners bij, gevorderden én prijswinnaars.
Al te groot is de groep dus niet en dat heeft z’n voordelen: persoonlijke contacten worden snel gelegd, iedereen krijgt een kans om zijn producties te vertonen, elke stem wordt gehoord.

De meeste leden zijn actief met filmen. Mensen echter, die onze videogroep willen zien als een punt van sociaal contact, gezellig gepraat over de hobby of vraagbaak voor technische problemen, zijn ook welkom.
De clubavonden vinden eens per 14 dagen plaats op een dinsdagavond, van 20.00 uur tot 23.00 uur in de provinciale villa aan de Paviljoenslaan 5 te Haarlem. Van medio mei tot medio september is er een zomerstop.

Voor de organisatie van de clubbijeenkomsten, aanschaf van apparatuur, bijdragen aan overkoepelende organisaties, e.d., is een redelijke contributie nodig. Voor (oud-)medewerkers van de provincie Noord-Holland die tevens lid zijn van de personeelsvereniging bedraagt deze € 32,00 per jaar. Anderen betalen € 41,00.

De activiteiten van de videogroep zijn onder meer:

  • Onderling bespreken, uitleggen en gebruiken van de diverse programma’s voor digitaal monteren (zoals Magix Video Deluxe en Final Cut Pro).
  • Praktische cursussen op het gebied van videofilmen waaraan je desgewenst kunt deelnemen, georganiseerd door de overkoepelende organisatie waarbij Close-Up is aangesloten.
  • Een filmwedstrijd waarbij de winnaar van de beste film van het jaar het kunstzinnige beeldje Haantje-de-Voorste mee naar huis krijgt.
  • Het maken van groepsfilms voor leden die dit wensen. Daarbij worden de taken van regisseur, cameraman/vrouw, geluidstechnicus, e.d. verdeeld. Het zijn vaak gelegenheden waar we met plezier op terugkijken.

Wil je meer informatie over Videogroep Close-Up? Kijk eens op de website www.close-up.filmt.nl. Hierop vind je ook de agenda van de bijeenkomsten
Ook kun je contact opnemen met Rob van de Pieterman (zie foto). Zijn e-mailadres is close-up@filmt.nl.

Rob van de Pieterman

Rob van de Pieterman

Uitgelicht