Het bestuur

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Samen met drie commissievoorzitters vormen zij het Algemeen Bestuur.
Daarnaast is er een kascommissie, bestaande uit drie personen, die de jaarrekening controleert.
De leden van het bestuur en de kascommissie staan vermeld in een organogram.

Wil je graag toetreden tot het ‘vrijwilligerskorps’? Neem dan contact op met onze voorzitter Georgette van der Gugten, e-mail gugteng@noord-holland.nl. Je bent van harte welkom!